Ukázka nadpisu
Základní principy praktické péče s prevencí imobilizačního syndromu u klienta MPSV ČR pod č. A2020/0846-SP/PC/PP
Základní principy praktické péče o klienta s demencí
MPSV ČR pod č. A2020/1022-SP/PC/PP 
Zdravotní cvičení - zásady a možnosti, ukázková lekce
MPSV ČR pod č. A2023/0900-SP/PC/PP
Kinestetická mobilizace podle Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS, modul 1-2
Kurz má akreditaci MPSV ČR pod č. A2023/1139-SP/PC/PP/VP