Centrum sociálního a zdravotnického vdělávání
působí při
Církevní střední zdravotnické škole s.r.o.
Naším cílem je poskytovat vzdělávání
v oblastech sociálních služeb, zdravotnictví a neformální péče.


     Centrum zdravotnického vdělávání - moderní prostory pro výuku

Kvalita nabízených kurzů a dalších vzdělávacích akcí je postavena na:

 • dlouholeté tradici naší školy (byla založena v roce 1936);
 • zkušených lektorech s rozsáhlými teoretickými znalostmi
  a praktickými zkušenostmi v daných oborech zdravotnictví a ošetřovatelství;
 • moderně vybavených odborných učebnách a učebních pomůckách;
 • jasně formulovaném obsahu kurzů s přesným zacílením
  na potřeby
  účastníků a využití znalostí v praxi.
  Centrum zdravotnického vdělávání - praktické kurzy

Naše aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání:

 • zdravotnických pracovníků;
 • ošetřovatelů;
 • sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách;
 • osob pečujících o osobu blízkou;
 • ale také širokou veřejnost.
  Centrum zdravotnického vdělávání - kurzy pro zdravotníky, sociální služby i veřejnost

Více informací nabízíme zde:

  Centrum zdravotnického vdělávání - kurzy, semináře, workshopy, konference