DALŠÍ SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Dem1   Péče o klienta s demencí
 • příčiny a projevy různých typů demencí, možnosti sociální a zdravotní péče
 • rizika ohrožení nemocného s demencí
 • specifika péče v jednotlivých stádiích nemoci
 • zásady a možnosti komunikace s postiženými demencí
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 5 vyuč. hodin
     
  Nové poznatky v ošetřování akutních a chronických ran
 • ošetřování akutních a chronických ran podle specifických diagnó
 • užití různých přístupů k místní léčbě ran
 • konkrétní kazuistika s ukázkou použitých prostředků
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 5 vyuč. hodin
     
  Kurzy první pomoci na objednávku
 • "Čas pro život" - 4 vyučovací hodiny
 • "Na vlastní kůži" - 6 vyučovacích hodin
 • na objednávku pro organizace
 • realizace v sídle firmy nebo v naší organizaci