Základy první psychické pomoci
Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/184-SP/PC/VP.