Stáří na vlastní kůži
přístup k péči o seniory založený na vlastním prožitku
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0432-SP/PC

Stáří na vlastní kůži Stáří na vlastní kůži Stáří na vlastní kůži Stáří na vlastní kůži Stáří na vlastní kůži