Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2019/0860SP/PC/PP/VP.
Nově otevřen májový termín kurzu - středa 27. 5. 2020