Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči
- úvod do problematiky
Akreditace MPSV číslo 2019/0420-PC/SP/PP
Otevřen podzimní termín - pondělí 18. 11. 2019, 13:00 - 18:00

Pal12 Pal2 Pal6 Pal10