Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC.

Lektorka kurzu Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího  Kurz Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího  Kurz Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího