Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC.
Otevřen podzimní termín - pondělí 21. 10. 2019, 13:00 - 18:00

Kurz Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího Kurz Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího