Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC.
Otevřen jarní termín kurzu - pondělí 16. 3. 2020, 13:00 - 18:00.

Kurz Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího PBS4