Všímavost - emoce pod kontrolou (Mindfulness)
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2018/0767-SP/PC/VC.