Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0153-SP/PC.

Lektorka kurzu Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta Kurz Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta Kurz Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta