Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0153-SP/PC.
Otevřeno přihlašování - nejbližší termín 24. 3. 2020

Lektorka kurzu Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta Kurz Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta Kurz Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta