Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0153-SP/PC.
V rámci Memoranda o spolupráci mezi MMB a NNO v podpoře neformálních pečujících
je v termínu 15. 10. 2019 kurz pro neformální pečující zdarma.

Lektorka kurzu Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta Kurz Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta Kurz Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta