Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP
Otevřeno přihlašování na podzimní termín - středa 6.11.2019.


Naše budoucnost se rodí z minulosti.
Rekapitulace prožitého, vytvořených a předaných hodnot je pro seniory podstatnou částí jejich duševního života
. Je důležitá z hlediska kladného sebehodnocení, jak ve vztahu k sobě samému, tak ve vztahu k okolí.

Aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu