Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP


Mozek je jako sval, čím více tréninku, tím lepší kondice.

Trénink paměti ve spojení s pchychomotorickými aktivitami je nedílnou součástí rozvoje našich schopností a dovedností, je důležitý jako preventivní cvičení k udržení duševní svěžesti.

Metody trénování paměti a psychomotoriky Metody trénování paměti a psychomotoriky Metody trénování paměti a psychomotoriky

Popis kurzu


Paměťové strategie
asociace a vizualizace, techniky na zlepšení koncentrace, akrostikum, metoda LOCI a další metody tréninku paměti předkládané vždy s důrazem na jejich praktické využití při aktivizaci klienta, ale také v osobním rozvoji účastníků.
Procvičení levé a pravé hemisféry, rozvoj pohybových schopností, prostorové orientace, vnímání, aktivity jemné motoriky, jemné koordinační pohyby… všechna tato psychmotorická cvičení mají velmi úzkou souvislost s trénováním paměti.
Cílem kurzů je získání přehledu základních metod trénování paměti a psychomotoriky a jejich využití jak v cílené aktivizaci klienta, tak začleněním do běžných životních situací.
Další inspiraci lze získat v tématicky navazujících kurzech Nové postupy a netradiční pomůcky tréninku paměti a psychomotoriky a Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu.

Typ: praktický vzdělávací kurz
Časová dotace: 8 hodin / 1 kurz

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, pracovníci ve zdravotnictví, veřejnost
Cena: 900 Kč (studenti 750 Kč)
Formální výstupy kurzu: učební materiály a pracovní listy, osvědčení o absolvování kurzu (akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP)

Lektor: Michaela Nešporová - trenérka paměti III. stupně

Lektorka kurzů trénování paměti a psychomotoriky Michaela Nešporová je certifikovaná Trenérka paměti III. stupně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, lektorka rakouského programu LIMA zaměřeného na trénink paměti a psychomotoriky a certifikovaná Instruktorka zdravotní tělesné výchovy.
Poskytuje klientům kurzů jedinečnou možnost komplexního pohledu a praktického užití nabytých schopností jak v pracovním, tak i v osobním životě.