Škola zdravého pohybu -  využití aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře
Otevřeny nové termíny - 22. 4. a 25. 4. 2020