Termín  Název akce
 18. 9. 2017
(PO 13:00 - 18:00)
Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - NOVINKA
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 20. 9. 2017
(ST 9:00 - 16:30)
Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
(akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
 4. 10. 2017
(ST 14:00 - 18:00)
Masáže I. – Základní prvky masáže
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 5. 10. 2017
(ČT 14:00 - 18:00)
Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
(akreditace MPSV č. A2017/153-SP/PC, akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 11. 10. 2017
(ST 14:00 - 18:00)
Masáže II. – Trigger pointy
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 18. 10. 2017
(ST 14:00 - 18:00)
Zvládání zátěžových situací ve zdravotnictví a sociální sféře
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 20. 10. 2017
(PÁ 9:00 - 16:30)
Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
(akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP, akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
24. 10. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Krize jako bod zlomu - práce s krizí v paliativní péči - NOVINKA
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 1. 11. 2017
(ST 14:00 - 18:00)
Praktické využití kinesiotapingu - NOVINKA
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 7. 11. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Nové poznatky v ošetřování akutních a chronických ran
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 14. 11. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Stáří na vlastní kůži - NOVINKA
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 21. 11. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Nové postupy a netradiční pomůcky tréninku paměti a psychomotoriky - NOVINKA
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 23. 11. 2017
(ČT 14:00 - 18:00)
Komplexní ošetřovatelská péče o oklienta s demencí
(akce ohodnocena dle kredit. systému vyhlášky MZ ČR 4/2010 Sb)
 Na objednávku Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
(akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP)
 Na objednávku Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
(akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
 Na objednávku Metody tréninku paměti, psychomotorika
(akreditace MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852)
 Na objednávku Hudba - drama - storytelling
(akreditace MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852)
 Na objednávku

Kurzy první pomoci
 Na objednávku

Základy finanční gramotnosti a prevence rizikového jednání v praxi sociálních služeb
Zadlužení – právní minimum, ochrana spotřebitele a prevence rizikového jednání