Termín  Název akce      Která témata Vám v nabídce chybí?     (nabídka ke stažení zde)
 20. 10. 2017
(PÁ 9:00 - 16:30)
Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
(akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP)
24. 10. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Krize jako bod zlomu - práce s krizí v paliativní péči - NOVINKA
 1. 11. 2017
(ST 14:00 - 18:00)
Praktické využití kinesiotapingu - NOVINKA
 7. 11. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Nové poznatky v ošetřování akutních a chronických ran
 9. 11. 2017
(ČT 14:00 - 18:00)
Jak poznat týrání a zneužívání seniora - syndrom EAN v praxi sociálních služeb - NOVINKA
 14. 11. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Stáří na vlastní kůži - NOVINKA
(akreditace MPSV č. A2017/0432-SP/PC)
 21. 11. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Nové postupy a netradiční pomůcky tréninku paměti a psychomotoriky - NOVINKA
 23. 11. 2017
(ČT 14:00 - 18:00)
Komplexní ošetřovatelská péče o oklienta s demencí
 28. 11. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách - NOVINKA
 30. 11. 2017
(ČT 13:00 - 18:00)
Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího
 12. 12. 2017
(ÚT 14:00 - 18:00)
Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
(akreditace MPSV č. A2017/153-SP/PC)
 11. 4. 2018
(ST 14:00 - 18:00)
Masáže I. – Základní prvky masáže
 18. 4. 2018
(ST 14:00 - 18:00)
Masáže II. – Trigger pointy
 Duben 2018 Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
(akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
 Na objednávku Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
(akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP)
 Na objednávku Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
(akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
 Na objednávku Metody tréninku paměti, psychomotorika
(akreditace MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852)
 Na objednávku Hudba - drama - storytelling
(akreditace MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852)
 Na objednávku

Kurzy první pomoci
 Na objednávku

Základy finanční gramotnosti a prevence rizikového jednání v praxi sociálních služeb
Zadlužení – právní minimum, ochrana spotřebitele a prevence rizikového jednání