Termíny (ke stažení)   Název akce     (Katalog kurzů ke stažení)     Která témata Vám v nabídce chybí?    
  27. 2. 2018
(ÚT 14:00 - 18:00)
Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
(akreditace MPSV č. A2017/153-SP/PC) - OBSAZENO (další termín 24. 4. 2018)
   28. 2. 2018
(ST 14:00 - 18:00)
Kinesiotaping I. - oblast šíje a zad
    6. 3. 2018
(ÚT 14:00 - 18:00)
Stáří na vlastní kůži
(akreditace MPSV č. A2017/0432-SP/PC)
    7. 3. 2018
(ST 14:00 - 18:00)
Kinesiotaping II. - velké klouby - NOVINKA
    8. 3. 2018
(ČT 14:00 - 18:00)
Týrání a zneužívání seniora - syndrom EAN v praxi sociálních služeb - NOVINKA
  13. 3. 2018
(ÚT 14:00 - 18:00)
Krize jako bod zlomu - práce s krizí v paliativní péči
  15. 3. 2018
(ČT 13:00 - 18:00)
Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
- NOVĚ AKREDITOVÁNO pod č. A2017/0730-SP/PC
  21. 3. 2018
(ST 9:00 - 16:30)
Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
(akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
    4. 4. 2018
(ST 14:00 - 18:00)
Škola zdravého pohybu - využití aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře - NOVINKA
    5. 4. 2018
(ČT 14:00 - 18:00)
Komplexní ošetřovatelská péče o klienta s demencí
  10. 4. 2018
(ÚT 14:00 - 18:00)
Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách - NOVINKA
  11. 4. 2018
(ST 14:00 - 18:00)
Masáže I. – Základní prvky masáže
  12. 4. 2018
(ČT 14:00 - 18:00)
Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči,
respektovat a být respektován
- NOVINKA
  18. 4. 2018
(ST 14:00 - 18:00)
Masáže II. – Trigger pointy
  24. 4. 2018
(ÚT 9:00 - 16:30)
Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
(akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP)
  24. 4. 2018
(ÚT 14:00 - 18:00)
Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
(akreditace MPSV č. A2017/153-SP/PC)
  24. 5. 2018
(ČT 14:00 - 18:00)
Nové poznatky v ošetřování akutních a chronických ran
 Podzim 2018

Nové postupy a netradiční pomůcky tréninku paměti a psychomotoriky
 Na objednávku Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
(akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP)
 Na objednávku Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
(akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
 Na objednávku Metody tréninku paměti, psychomotorika
(akreditace MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852)
 Na objednávku Hudba - drama - storytelling
(akreditace MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852)
 Na objednávku

Kurzy první pomoci
 Na objednávku

Základy finanční gramotnosti a prevence rizikového jednání v praxi sociálních služeb
Zadlužení – právní minimum, ochrana spotřebitele a prevence rizikového jednání